16 feb. 2011

An artist at work...flowers uncut.

Simply flowers are the greatest...Check him out, enkelt och så inspirerande.

Det ska vara härligt med blommor och välj dem därför med omsorg och låt oss professionella hjälpa dig att få fram den känsloyttring du vill förmedla och använd en massa härliga blommor att förgylla ditt yrkesliv (varumärke) eller vardag med - och kom ihåg vi har inte dyrare blommor i Sverige än övriga Europa vi kan göra vackra extaordinära arrangemang även här det gäller bara att hitta florister som brinner för att hjälpa dig - vi!
Nyfiken Grön exklusiv Blombyrå info@nyfikengron.se

Jeff Leatham jeffleatham.com

- Camilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar