27 feb. 2011

Brinnande tal med svalkande skål


O, my Luve's like a red, red rose,
That's newly sprung in June.
O, my Luve's like a melodie
That's sweetly play'd in tune.


Robert Burns är skotlands nationalskald och firas årligen med Burns supper den 25 januari. Middagen följer ett bestämt schema med bland annat "Toast to the Lassies". Ett tal till kvinnorna på festen som följs av att männen skålar för kvinnornas hälsa. Talet returneras och kvinnorna skålar för männen.

Denna traditionella del av Burns supper vill jag adoptera till svenska bröllop av idag.


- Marie (som talar av erfarenhet från Burns supper med haggis, säckpipor och hela highlandbaletten.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar