20 jan. 2012

Garden Glory med rosa slang


trädgårdsslang by Garden Glory


Garden Glory lanserar sina trädgårdsslangar på Formex 2012.

Till alla som saknat vita slangar har nu Garden Glory lanserat en nyhet. Trädgårdsslangar "for glamorous people with dirty nails", enligt företagets slogan. Med ett utbud av färger och med en hederlig tanke på att göra en allehanda trädgårdsnecessitet till ett ett sommarnöje.

Nya idéer är beundransvärda. Linda Brafflöf ska ha en eloge för att hon gjort det osedda synligt. Aldrig mer ska jag snubbla över en osynlig, diskret, mossgrön trädgårdsslang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar