16 mars 2012

"Bäst efter"-datum
Blommor har ett "bäst före"-datum. Ut med gammalt och in med nytt. Nyfiken Grön har ett "bättre efter"-datum. Ut med gamla nyfiken och in med nya Blombyrån Nyfiken Grön.

Ny utökad profil har vi. Och ny logga av Studio Knox. Läs under Om oss här intill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar