24 sep. 2012

Känner en rosodlareRosenporten till Millesgården by Blombyrån Nyfiken Grön. Rosor: Nevado Roses.

Ett prunkande Millesgården i augusti med Ulf Nordfjells blomstrande rabatter bakom muren. Ulf Nordfjell utgick från Josef Franks tygmönster Aralia när han bäddade sina rabatter.

Stairway to Millesgården Lanthandel.

Stairway innan bröllopsgästerna slog sig ner och brudgänget kom virvlande ner till vigselcermonin.


Champagne bowl med Nevado-rosor och passionsranka.

A full plate of corsages, knapphålsblommor.

Minst tre meter långa. Med bestämdhet.

Vårt arbetshav.

Ros, rosor, Nevado-rosor.

Leverans av rosor.

Ätbara Culinary rosblad som middagsgästerna fick i sin sallad.

Brudbukett med bl a Austin-rosen Darcy, passionsranka och dahlia.

Björkar vid fördrinken. Pop goes the Champagne bottle!

Entré under björkar, över trasmattor och genom rosengrinden.

Vigselförrättaren gör sorti och lämnar the magic behind.

Snittar och Pierre Peters bubbeldryck.

Natten före natten.

Holy Sweet in the box.

Peace and love.
Förrätt på Millesgården Lanthandel. Foto: Emanuel Higwall, Higwall.com

Cake o'clock. Foto: Emanuel Higwall, Higwall.com

John Nevado, Nevado Roses. Foto: Emanuel Higwall, Higwall.com


Rosodlare John Nevado skickade 3 000 rosor från sina rosodlingar i Ecuador. Fair Trade-rosor som plockats och packats av någon där borta. Som sedan flugit över Atlanten med sina stora blomhuvuden tätt packade kind mot kind. Vackraste skönheterna i världen.

En minnesbild.  Augustidagens smöriga solstrålar rullar ner genom lövkronorna över Millesgården grusade gångar och bildar brutna skuggspel. Björkarnas täta, gröna hängen prasslar i brisen och emellanåt bryter DJ-båsets sambandscentral lugnet. Sound check.  Vi trillar fram i gruset med tunga, vattenfyllda byttor. Klunk. Skvimp. Vackra, stora, glada rosor tar tag i våra hår och med ett ”hej och hå” tar vi sats. Vi tar trapporna med famnen full av rosor. Många herrans gånger.

Rosorna skördas en dag. Och trots att arbetsordningen är kvick, tar det ett tag innan rosorna når Millesgården. De ska pryda ett bröllop. Och trots att bröllopsdagen är både varm och solig, står rosorna pall. Denna dag och denna kväll är deras ”15 Minutes of Fame”.

Blombyrån Nyfiken Grön drev ”blomster-nanny-service” och kreationsverkstad on location hos Millesgården Lanthandel under bröllopsveckan.

Tack sköna brudpar!

Stockholm Wedding 15 August 2012

Floral arrangements: Blombyrån Nyfiken Grön
Roses: Nevado Roses
Cermony: Millesgården
Wedding cake: Holy Sweet

Rose farmer John Nevado sent 3 000 roses from the fields of Ecuador. Fair Trade roses picked and packed by someone over there. Then flown across the Atlantic with their massive flower heads closely packed cheek to cheek.
A memory flash.  Buttery sunrays of August rolling down through the tree tops. Down across the graveled paths of Millesgården.  The birch trees papery leaves rustling in the breeze. Every now and then the calm is broken. Mr. DJ runs a sound check. We trip over the gravel holding heavy water-drenched buckets. Cheeky roses grab hold of our hair as we make our way down the stairs. Our arms holding wild bunches of roses.

The roses are harvested one day. And though order of work and delivery is efficient, it takes a while for the roses to arrive at Millesgården. They will enrich a wedding. And though the wedding day is both hot and sunny, the roses hold out. This day and this night is their “15 minutes of Fame”.

Blombyrån Nyfiken Grön ran a "flower nanny service" and creational workshop on location during the week of the wedding. We could not be happier with our work nor have enjoyed the outcome of our blood, sweat and tears no more. We achieved the Wow-factor we were aspiring for. We are now ready for international assignments. Try us! We will surprise you./Marie Carlqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar